Debata o Pomnikach Historii w Pałacu Prezydenckich

Spotkanie z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, konserwatorów zabytków i ekspertów odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej. Zdaniem prezydenta wciąż jesteśmy na etapie mało zaawansowanego myślenia, "co można i co powinno się zrobić" w zakresie kształtowania źródeł i sposobów wyrażania nowoczesnego patriotyzmu."Polacy mają to do siebie, że pewnie łatwiej im akceptować propozycje nowoczesnego patriotyzmu wyrażającego się w patriotyzmie pracy, szacunku do państwa, do prawa, jeśli będzie także temu towarzyszył mocny akcent (...) - mam na myśli pewną warstwę symboli, w których skupiają się ludzkie emocje, marzenia czy lęki. I z tego punktu widzenia debata o szeroko rozumianych Pomnikach Historii staje się bardzo istotna, zwłaszcza dla kształtowania się źródeł i sposobów przekazu nowoczesnego patriotyzmu. Liczę, że z tej debaty stworzą się pomysły i koncepcje, które w przyszłości być może będą mogły być przedmiotem inicjatywy ustawowej" - mówił Komorowski.W ocenie przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków Jacka Purchli, jedną z kluczowych kwestii opieki nad Pomnikami Historii jest efektywne zarządzanie tym dziedzictwem. "Chodzi tu zarówno o kwestie organizacyjne, jak i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu opiekę nad zabytkami. Ważne jest także szerokie wprowadzenie edukacji i wychowania w duchu poszanowania tradycji oraz powszechna świadomość dziedzictwa i konieczności jego ochrony. Istotną kwestię stanowi również promocja zabytków oraz poszukiwanie alternatywnych form finansowania dziedzictwa historycznego" - podkreślił Purchla.Wśród działań zaproponowanych dla upowszechnienia wiedzy o Pomnikach Historii uczestniczący w debacie dyrektor Zamku Królewskiego Andrzej Rottermund wymienił m.in. specjalne oznakowanie obiektów noszących to miano z podkreśleniem nadania go w drodze rozporządzenia prezydenckiego. "Pod uwagę należy wziąć także ustanowienie przyznawanej przez prezydenta nagrody za najlepszą promocję takiego obiektu, stworzenie strony internetowej przybliżającej wiedzę o Pomnikach Historii oraz program wydawniczy związany z popularyzacją turystyczną obiektów znajdujących się na tej liście" - zaznaczył Rottermund.Prezydent może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury. Określa także w wydanym rozporządzeniu jego granice. Wniosek do prezydenta o wpisanie obiektu na listę Pomników Historii składa minister kultury i dziedzictwa narodowego po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. Od 1994 roku, od kiedy tytuł jest przyznawany, na listę trafiły 43 obiekty m.in. zespół klasztorny na Jasnej Górze, pole bitwy pod Grunwaldem oraz historyczne zespoły Krakowa i Warszawy (z Traktem Królewskim i Wilanowem). Minister kultury może również przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego UNESCO wniosek o wpisanie Pomnika Historii na Listę Światowego Dziedzictwa.(PAP)akn/ hes/ jbr/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17