Alina Skibińska laureatką nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej

Nagroda została ustanowiona przez Jana Karskiego w 1992 roku i jest administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku. Jest przyznawana corocznie autorom publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w kulturę polską. Wysokość nagrody wynosi 5 tys. dol. Jej laureatkę wyłonił komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research) i Marek Web, sekretarz Komitetu Nagrody."Alina Skibińska, niezależnie jaką funkcję pełniła, zawsze była osobą niesłychanie rzetelną, a w ostatnich latach ujawniła się jako urodzona badaczka, której publikacje niesłychanie wzbogaciły naszą wiedzę. Jest bowiem łowczynią trudnych, niepopularnych, a przy tym niezwykle istotnych historycznie tematów, co jest niezwykle cenne. Cechuje ją również znakomity warsztat historyczny i umiejętność odnajdywania właściwych źródeł. Myślę, że jej rzetelność byłaby także bliska patronowi nagrody Janowi Karskiemu" - mówił podczas laudacji prof. Feliks Tych.Laureatka odbierając nagrodę z rąk prof. Tycha i dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego prof. Pawła Śpiewaka wyraziła radość i wzruszenie z jej otrzymania. "Czuję się niezwykle zaszczycona tym wyróżnieniem, ponieważ jest to jedna z najważniejszych nagród dla osób, które zajmują się tematyką polsko-żydowską, a Holokaustem w szczególności, ze względu na osobę Jana Karskiego. I choćby przez to, jest to nagroda wyjątkowa i dla mnie cenna" - podkreśliła Skibińska.Alina Skibińska jest badaczką dziejów Żydów polskich w okresie okupacji hitlerowskiej i przedstawicielką waszyngtońskiego U.S. Holocaust Memorial Museum (USHMM) w Polsce. Z ramienia USHMM współpracuje z instytucjami gromadzącymi i opracowującymi materiały archiwalne o Zagładzie; pośredniczy również w kontaktach między USHMM a naukowcami, historykami, archiwistami i pracownikami muzeów w Polsce. Od 2003 roku jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz redakcji rocznika naukowego "Zagłada Żydów. Studia i Materiały", w którym drukuje wiele swoich prac.Skibińska jest autorką i współautorką szeregu artykułów, które koncentrują się na wojennych i bezpośrednio powojennych losach ludności żydowskiej, zbrodniach popełnianych na ukrywających się Żydach, losach Żydów wysiedlonych z warszawskiego getta do obozów oraz sytuacji Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie. We współpracy z innymi historykami polskimi opublikowała przewodnik archiwalno-bibliograficzny do badań oraz wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich.Najnowsza pozycja opublikowana przez Alinę Skibińską (wspólnie z Tadeuszem Markielem) to książka "Jakie to ma znaczenie czy zrobili to z chciwości? Zagłada domu Trynczerów".Zmarły w 2000 roku Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich.Nagroda została ufundowana przez Karskiego dla uhonorowania pamięci jego żony, Poli Nireńskiej, tancerki i choreografa, która w czasie II wojny uratowała się jako jedyna z ponad siedemdziesięcioosobowej rodziny żydowskiej.W poprzednich latach laureatami nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej byli: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski i Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ks. Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim Russek, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander B. Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov i Marcin Wodziński. (PAP)akn/ abe/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17