NOWOŚCI WYDAWNICZE z dnia 2012-06-25 09:39


Kampania 1812 roku, zwana również wyprawą na Moskwę albo drugą wojną polską, była najważniejszą ze wszystkich wypraw Napoleona.


22 czerwca 1812 roku cesarz wypowiedział wojnę Rosji, a nazajutrz jego licząca ponad sześćset tysięcy Wielka Armia przekroczyła granicę tego mocarstwa. Trwająca niespełna sześć miesięcy inwazja zakończyła się porażką, która stała się punktem zwrotnym w toczonych przez niego wojnach.


Książka Digby'ego Smitha to pozycja zawierająca materiały w większości niepublikowane do tej pory w języku polskim, a traktująca o wydarzeniach, które rozegrały się w Rosji w 1812 roku. Oparta jest na relacjach zawartych we wspomnieniach i listach uczestników kampanii. Autor nie szczędzi czytelnikowi drastycznych szczegółów. Opisuje fatalne konsekwencje błędnych decyzji Napoleona, które zdecydowały o losie jego Wielkiej Armii.


Publikację patronatem medialnym objęli: TVP Historia, arsenal.org.pl, Napoleon.org.pl, „Polska Zbrojna”, Dobroni.pl, Ciekawostki historyczne, Kresy.pl.Inne aktualności Inne Oblicza Historii: