Prawda o ENIGMIE - Rzecz o polskich kryptologach

Autor: Jacek E. Wilczur

Wydarzeniem na skalę nie tylko polską, ale i międzynarodową była zorganizowana w Polsce w roku 2004 seria spotkań z wybitnym Brytyjczykiem dr. inż. Markiem Baldwinem, wydawcą i historykiem. Owe spotkania, zorganizowane przez dr. Zdzisława J. Kaperę z The Enigma Press, poświęcone były ENIGMIE.

Spotkania i wykłady M. Baldwina traktowały o słabo dotąd w Polsce i świecie znanej sprawie udziału Polaków w złamaniu szyfrów niemieckich w okresie międzywojennym, a zwłaszcza wybitnych zasług polskich specjalis­tów w złamaniu tajemnicy niemieckiej maszyny szyfrowej ENIGMA. Na te spotka­nia Baldwin przywiózł do Polski oryginalny egzemplarz ENIGMY z lat 30., a ponadto wygłosił serię wykładów dla polskiej publiczności na temat Enigmy i historii jej deszyfrażu.

Baldwin jako jeden z pierwszych, bardzo nielicznych na Zachodzie, przełamu­je zmowę milczenia na temat polskich osiągnięć i zasług w zakresie łamania niemieckich tajemnic wojskowych w okresie międzywojennym i w latach minio­nej wojny - ukazuje polskie zasługi w dziele łamania tajnych szyfrów i kodów, którymi posługiwała się w latach minionej wojny niemiecka armia. W lipcu 1939 r. polscy eksperci od łamania szyfrów przekazali Brytyjczykom i Francuzom duplikaty polskich kopii niemieckiej maszyny ENIGMA, używanej przez Niemców między innymi do rozszyfrowywania wiadomości radiowych.

Ten wyczyn Polaków oraz inne polskie działania poważnie wspomogły wysiłek zbrojny aliantów w latach minionej wojny. Od czasu zakończenia działań wojen­nych Brytyjczycy i Francuzi świadomie i celowo przemilczają polskie zasługi, przypisując je własnym służbom deszyfrażu. Anglik Mark Baldwin ujawnia zafałszowania i głosi prawdę i chwałę polskich specjalistów, którzy złamali niemiecką supertajemnicę ENIGMY.

Książka M. Baldwina, opublikowana przez firmę The Enigma Press w Krakowie-Mogilanach w 2004 r. pod redakcją dr. Zdzisława J. Kapery, ciekawie napisana i interesująco ilustrowana, w bardzo zajmujący sposób ukazuje prawdę o dziejach ENIGMY.