Miny niemieckie cz.4

Autor: Grzegorz Franczyk

1.Mina przeciwpancerna typu Teller Mine 43 “Pilz” (T. Mi. 43 “Pilz”).

Mina przeciwpancerna. W stosunku do swojej poprzedniczki (T.Mi. 42) była bardziej uproszczona i tańsza w produkcji. Korpus miny wykonany był z blachy stalowej wewnątrz którego mieściło się 5,45 kg trotylu. Do uzbrajania miny używano zapalników: T. Mi. Z. 42, lub nierozbrajalnych T. Mi. Z. 43 i T. Mi. Z. 44. Dodatkowo w dnie i boku korpusu znajdowały się dwa gniazda na zapalniki odciągowe. Standardowe zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na pokrywę naciskową z siłą ok. 320 kilogramów, co powodowało wciśniecie górnej części iglicy, ścięcie przetyczki zabezpieczającej i uderzenie iglicy w spłonkę inicjującą. Przy zastosowaniu nierozbrajalnych zapalników typu T. Mi. Z. 43 lub T. Mi. Z. 44 jakakolwiek próba odkręcenia pokrywy naciskowej i rozbrojenia miny powodowała jej wybuch.

 materiał: blacha stalowa,
zapalnik: T. Mi. Z. 42, nierozbrajalne: T. Mi. Z. 43, T. Mi. Z. 44
ładunek: 5450 g materiału wybuchowego,
średnica: 320 mm,
wysokość: 90 mm,
waga: 9900 g.2.Lekka mina przeciwpancerna typu Leichte Panzermine (L. Pz. Mi.).

Lekka mina przeciwpancerna. Korpus miny składał się z dwóch pokryw blaszanych zachodzących na siebie. Wewnątrz znajdował się blaszany pojemnik zawierający ładunek 2 kilogramów trotylu przymocowany do korpusu miny z pomocą trzech śrub. W ładunku znajdowało się pięć gniazd z umieszczonymi wewnątrz zapalnikami. Były one połączone rurkami zapałowymi ze znajdującą się centralnie komorą mieszczącą spłonkę pobudzającą oraz bezpiecznik śrubowy. Po najechaniu na minę z siłą ok. 250 kilogramów następowało zgniecenie pokrywy i przesunięcie tulei zapalnika, co z kolej powodowało wypchnięcie kulek zabezpieczających na zewnątrz i zwolnienie iglicy, która uderzała w spłonkę zapalającą. Ogień ze spłonki przechodził przez rurkę zapałową do komory mieszczącej detonator i (w przypadku gdy bezpiecznik był wykręcony) powodował jej zapalenie i wybuch miny, lub też (gdy bezpiecznik był wkręcony i zasłaniał detonator) poprzez otwory w obudowie wydostawał się na zewnątrz.

 materiał: blacha stalowa,
zapalnik: naciskowy będący częścią miny
ładunek: 2000 g materiału wybuchowego,
średnica: 265 mm,
wysokość: 90 mm,
waga: 4000 g.

 

3.Mina przeciwpancerna typu Topfmine 4531 (To. Mi. 4531).

Mina przeciwpancerna w całości wykonana z części niemetalowych przez co była (i jest do tej pory) niewykrywalna przez wykrywacze indukcyjne. Korpus miny, w postaci dwóch kształtek połączonych ze sobą, wykonanych z tworzywa sztucznego. Wewnątrz znajdowało się 5,7 kg materiału wybuchowego. Mina uzbrajana była wykonanym w całości ze szkła zapalnikiem typu SF 1. Korpus zamknięty był od dołu zakrętką wykonaną ze szkła w której znajdowało się gniazdo na dodatkowy zapalnik zabezpieczający przed usunięciem. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na minę naciskową z siłą ok. 150 kilogramów, powodując zgniecenie górnej części miny i zadziałanie zapalnika.

 materiał: tworzywo sztuczne,
zapalnik: To. Mi. Z. - SF 1,
ładunek: 5700 g materiału wybuchowego,
średnica: 315 mm,
wysokość: 140 mm,
waga: 9000 g.

 

4.Mina przeciwpancerna typu Topfmine A 4531 (To. Mi. A 4531).

Mina przeciwpancerna będąca tańszą odmianą miny typu Topfmine 4531. Tak jak poprzedniczka również była całkowicie pozbawiona części metalowych. Dla potanienia produkcji korpus wykonano w postaci dwóch kształtek połączonych ze sobą, wykonanych z prasowanej masy składającej się z mieszaniny pyłu drzewnego, trocin i masy bitumicznej. Wewnątrz mieściło się 5,7 kg materiału wybuchowego. W tej minie również zastosowano szklany zapalnik typu SF 1, a korpus zamykano od dołu zakrętką wykonaną ze szkła w której znajdowało się gniazdo na dodatkowy zapalnik. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na minę naciskową z siłą ok. 150 kilogramów, powodując zgniecenie górnej części miny i zadziałanie zapalnika.

 materiał: prasowana mieszanina pyłu drzewnego, trocin i substancji bitumicznej,
zapalnik: To. Mi. Z. - SF 1,
ładunek: 5700 g materiału wybuchowego,
średnica: 335 mm,
wysokość: 140 mm,
waga: 9000 g.

 

5.Mina przeciwpancerna typu Topfmine B 4531 (To. Mi. B 4531).

Kolejna z serii min przeciwpancernych niewykrywalnych przez wykrywacze indukcyjne. Tak jak swoje koleżanki (Topfmine 4531 i Topfmine A 4531) mina ta w całości wykonana była z części niemetalowych. Ta odmiana była wersją modelu 4531 o zmienionych wymiarach ułatwiających detonację miny przez wóz bojowy nieprzyjaciela. Korpus miny wykonano z tworzywa sztucznego w postaci dwóch kształtek połączonych ze sobą. Wewnątrz mieściło się 5,7 kg materiału wybuchowego. Mina uzbrajana była wykonanym w całości ze szkła zapalnikiem typu SF 1. Korpus zamykano od dołu zakrętką wykonaną ze szkła w której znajdowało się gniazdo na dodatkowy zapalnik zabezpieczający przed usunięciem. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na minę naciskową z siłą ok. 150 kilogramów, powodując zgniecenie górnej części miny i zadziałanie zapalnika.

 materiał: tworzywo sztuczne,
zapalnik: SF 1
ładunek: 5700 g materiału wybuchowego,
średnica: 380 mm,
wysokość: 150 mm,
waga: 9000 g.

 

6.Mina przeciwpancerna typu Topfmine C 4531 “Pappmine” (To. Mi. C 4531).

Ostatnia z min przeciwpancernych typu Topfmine będąca kopią radzieckiej miny typu TMB-2. W tym przypadku korpus w kształcie niskiego walca wykonano ze smołowanej tektury. Wewnątrz znajdował się ładunek 4,9 kg materiału wybuchowego (lanego trotylu). Minę uzbrajano od góry szklanym zapalnikiem typu SF 1 i zamykano szklanym, wkręcanym korkiem będącym jednocześnie elementem naciskowym powodującym zadziałanie zapalnika. W tej minie nie umieszczono gniazda na dodatkowy zapalnik. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na centralną część miny z siłą ok. 340 kilogramów, powodując nacisk korka zabezpieczającego na główkę zapalnika i w konsekwencji jego zadziałanie.

 materiał: tektura,
zapalnik: SF 1,
ładunek: 4900 g materiału wybuchowego,
średnica: 300 mm,
wysokość: 125 mm,
waga: 5000 g.

 

7.Mina przeciwpancerna typu Panzermine Aluminium A1(Pz. Mi. A1).

Lekka mina przeciwpancerna. Korpus miny wykonano z aluminium. Składał się on z okrągłego pojemnika mieszczącego ładunek materiału wybuchowego oraz zachodzącej na niego pokrywy naciskowej. W korpus wkręcano trzy zapalniki naciskowe typu DZ-35. Po założeniu miny w gruncie poprzez wycięcia w pokrywie usuwano zawleczki zabezpieczające z zapalników. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na pokrywę naciskową z siłą ok. 180 kilogramów na środek lub 60 kilogramów na brzeg. Powodowało to uruchomienie elementów naciskowych w zapalnikach i w konsekwencji wybuch miny.

 materiał: aluminium,
zapalnik: 3 x DZ-35,
ładunek: 3500 g materiału wybuchowego,
średnica: 300 mm,
wysokość: 120 mm,
waga: 6400 g.

 

8.Mina przeciwpancerna gliniana typu Panzermine Steingut (Pz. Mi. Steingut).

Mina przeciwpancerna wykonana z wypalanej gliny. Korpus składał się z części głównej mieszczącej materiał wybuchowy i dwa zapalniki typu ZZ-42 oraz pokrywy naciskowej. Zapalniki połączone były z detonatorami mieszczącymi się w dnie ładunku zasadniczego za pomocą lontu detonującego. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na pokrywę naciskową z siłą ok. 70 – 90 kilogramów, powodując jej wtłoczenie do środka, wyciągnięcie zawleczek z zapalników i wybuch miny. Ponieważ korpus miny wykonano z gliny, a w zapalnikach typu ZZ-42 obudowy wykonane były z tworzywa sztucznego, mina była trudno wykrywalna przez wykrywacze min. Jedynymi metalowymi częściami były: zawleczki i iglice ze sprężynami w zapalnikach oraz obudowy spłonek detonujących.

 


materiał: glina wypalana,
zapalnik: 2 x ZZ-42,
ładunek: 7500 g materiału wybuchowego,
średnica: 215 mm,
wysokość: 254 mm,
waga: 10000 g.

 

9.Mina przeciwpancerna drewniana typu Holzmine 42.

Mina przeciwpancerna o konstrukcji drewnianej. Składała się z zamkniętej drewnianej skrzynki mieszczącej ładunek materiału wybuchowego wraz z zapalnikiem typu Z.Z.-42. W górnej części pokrywy znajdował się klocek naciskowy który opierał się o zawleczkę zapalnika. Po najechaniu na minę przez czołg następowało zerwanie bolca zabezpieczającego i klocek naciskowy przesuwając się w dół wyrywał zawleczkę zapalnika. Mina działała przy nacisku ok. 200 kilogramów.

 
materiał: drewno,
zapalnik: Z.Z.-42,
ładunek: 5200 g materiału wybuchowego,
długość: 310 mm,
szerokość: 310 mm,
wysokość: 120 mm (bez elementu naciskowego),
waga: 8000 g.

 

10.Mina przeciwpancerna kumulacyjna typu Panzerhohlladungsmine (Panzer-Hl-Mine).

Mina przeciwpancerna o działaniu kumulacyjnym. Korpus wykonany w kształcie skrzynki drewnianej z pokrywą. Wewnątrz mieścił się typowy, 3 kilogramowy, kumulacyjny ładunek saperski (Hafthohlladung 3 kg) z usuniętymi magnesami. Jako zapalnika użyto tutaj typowego zapalnika naciskowego typu D.Z.-35. Zadziałanie miny następowało w wyniku najechania na minę z siłą ok. 100 kilogramów, powodując nacisk na korpus ładunku, jego przesunięcie w dół i zadziałanie zapalnika.

 


 

materiał: drewno, blacha żelazna,
zapalnik: D.Z.-35,
ładunek: 1500 g materiału wybuchowego,
długość: 170 mm,
szerokość: 170 mm,
wysokość: 225 mm,
waga: 5000 g.