Wydarzyło się 27 marca

27 marca

W 1958 roku Nikita Siergiejewicz Chruszczow został premierem ZSRR. W polityce zagranicznej balansował między ideą "pokojowego współistnienia", a próbami uzyskania przewagi w zimnej wojnie z USA. Jedną z takich prób był plan rozmieszczenia rakiet z ładunkami nuklearnymi na Kubie. Za jego czasów powstał też mur berliński i doszło do strącenia przez obronę powietrzną amerykańskiego samolotu zwiadowczego U2 nad Swierdłowskiem. Chruszczow został obalony w październiku 1964 roku i zastąpiony przez Leonida Breżniewa.Podziel się: