W hołdzie wybitnym Polakom zasłużonym dla niepodległości Polski

Święto Niepodległości to szczególny dzień, by pamiętać o Polakach zasłużonych dla niepodległości Polski.Józef Piłsudski (1867-1935) – Naczelnik Państwa, Naczelny Wódz, pierwszy marszałek Polski. W 1914 r. z jego inicjatywy utworzono I kompanię kadrową, która dała początek Legionom Polskim. W tym samym roku powołał tajną Polską Organizację Wojskową (POW).W 1917 r. został uwięziony przez Niemców w Magdeburgu. Powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 r. Następnego dnia objął naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi – data ta jest uważana za symboliczny moment odzyskania przez Polskę niepodległości.W II RP Piłsudski sprawował wiele wysokich państwowych urzędów: był Naczelnikiem Państwa, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ministrem spraw wojskowych, Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, potencjalnym Naczelnym Wodzem na wypadek wojny, dwukrotnie premierem, a także pierwszym Marszałkiem Polski.W 1926 r. w wyniku tzw. zamachu majowego przejął władzę w państwie.Stefan Wyszyński (1901-1981) – kardynał, prymas Polski. W 1946 r. przyjął sakrę biskupią, a dwa lata później Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim - prymasem Polski. W 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.W okresie komunistycznych represji Wyszyński pozostał niekwestionowanym autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności. W latach 1980-1981 wspierał i chronił przed zagrożeniami rodzącą się Solidarność.Wincenty Witos (1874-1945) – przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP


Od 1895 r. związany był ze Stronnictwem Ludowym w Galicji. W 1914 r., po rozłamie w PSL, został wybrany wiceprezesem PSL „Piast”.W krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. objął funkcję premiera Rządu Obrony Narodowej – stanowisko to pełnił 1921 r. W okresie II RP jeszcze dwukrotnie stał na czele rządu – w 1923 i 1926 r.W 1939 r. objął funkcję prezesa PSL. W czasie II wojny światowej – mimo pobytu w niemieckich więzieniu – pozostał nieugięty wobec okupantów.Stefan Rowecki, ps. „Grot” (1895-1944) – działacz Polskiego Państwa Podziemnego, komendant główny Armii Krajowej.Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową. Po klęsce kampanii polskiej pełnił funkcję szefa sztabu Służby Zwycięstwu Polski (SZP), przekształconej następnie na Związek Walki Czynnej (ZWZ). Od 1940 r. był komendantem głównym ZWZ.Jako czołowa postać w Polskim Państwie Podziemnym znacząco rozwinął tajne struktury niepodległościowe. Z jego inicjatywy doszło do połączenia najważniejszych organizacji konspiracyjnych w kraju w jednolite wojsko podziemne - Armię Krajową. W 1942 r. Rowecki został jej Komendantem Głównym.Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – premier i minister spraw zagranicznych II RP


Jako światowej sławy pianista i kompozytor w 1915 r. wyjechał do USA, gdzie prowadził bardzo aktywną działalność na rzecz niepodległości Polski, docierając m.in. do prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.W 1917 r. wszedł w skład Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu.


W następnym roku przyjechał do Poznania, a jego wizyta wywołała wielką patriotyczną manifestację, przyczyniając się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


W 1919 r. objął urząd premiera oraz jednocześnie ministra spraw zagranicznych i delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu. W imieniu Polski w 1919 r. złożył podpis pod Traktatem Wersalskim.Roman Dmowski (1864-1939) – przywódca obozu narodowego, minister spraw zagranicznych II RP.W 1917 r. został przewodniczącym powstałego w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego (KNP).W 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na paryskiej konferencji pokojowej. Wspólnie z nim złożył podpis na Traktacie Wersalskim.W latach 1919-1922 był posłem na Sejm. W 1923 r. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa.Jako główny ideolog Narodowej Demokracji głosił m.in. solidarność narodową i ścisły związek państwa z Kościołem katolickim.Waldemar Kowalski (PAP)
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17