Rusza pomoc od Deutsche Bahn dla polskich ofiar nazizmu

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, pośrednicząca w przekazywaniu pieniędzy, uruchomiła pierwsze programy pomocy.Koncern Deutsche Bahn przekazał 5 mln euro na pomoc ofiarom nazizmu; połowa tej kwoty przypadnie Polsce. Pieniądze trafiły na konto niemieckiej fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość", z którą Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie uzgodniła rodzaje programów humanitarnych. Pieniądze na konto FPNP mają trafić w najbliższych dniach."Uruchomiliśmy już pierwsze programy pomocy humanitarno-socjalnej. Ich beneficjenci otrzymają pieniądze np. na zakup leków; przekażemy też ofiarom nazizmu wózki inwalidzkie, środki higieniczne itd. Innym rodzajem pomocy będą wyjazdy na dwutygodniowe turnusy do sanatoriów, gdzie będą miały zagwarantowany pobyt i regularne zabiegi. Dodatkowo pieniądze otrzymają te osoby będące ofiarami nazizmu, które uległy wyjątkowo nieszczęśliwym wypadkom jak np. powódź czy pożar, a potrzebują pomocy" - poinformował w piątek PAP szef Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Dariusz Pawłoś.Jak podkreślił, programy te zostały wcześniej skonsultowane ze wszystkimi środowiskami osób poszkodowanych. Pomocą objęte zostaną te ofiary nazizmu, które znajdują się obecnie w najgorszej sytuacji materialnej, niezależnie od tego, czy ich wojenne cierpienia miały związek z niemieckimi kolejami.Porozumienie w sprawie pomocy humanitarnej dla ofiar nazizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej podpisano w grudniu ub.r. Władze Deutsche Bahn poinformowały wówczas, że na ten cel przeznaczą 5 mln euro. Połowa tej sumy przypadnie na Polskę, a pozostała część trafi na projekty pomocy socjalnej i medycznej dla ofiar nazizmu, realizowane na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.Inicjatywę w tej sprawie podjęły: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, przy wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.W marcu ub.r. organizacje te wspólnie z przedstawicielami ofiar nazizmu z Rosji, Ukrainy i Białorusi wystosowały apel do Deutsche Bahn, w którym zażądali pomocy odszkodowawczej w wysokości 445 mln euro. "Niemieckie Koleje Rzeszy (Deutsche Reichsbahn) były integralną częścią nazistowskiego reżimu przymusu. To one przewoziły miliony osób z całej Europy do ośrodków zagłady i do pracy niewolniczej. (...) Deutsche Reichsbahn pobierała opłaty za każdy kilometr trasy, która wiodła nas, wypędzonych, do więzień, ku zagładzie. Deutsche Reichsbahn wzbogaciła się poprzez udział w tych masowych zbrodniach" - napisali wówczas w przekazanym PAP oświadczeniu przedstawiciele ofiar.Ich zdaniem, obecne niemieckie koleje Deutsche Bahn, które w ubiegłym roku obchodziły 175-lecie istnienia, są moralnym i historycznym spadkobiercą kolei hitlerowskich Niemiec - Deutsche Reichsbahn.Pod apelem podpisało się ponad 20 organizacji z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi, wśród nich Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę, Ukraiński Związek Więźniów - Ofiar Nazizmu, Białoruskie Stowarzyszenie Byłych Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych oraz zrzeszający 11 krajów b. ZSRR Międzynarodowy Związek Byłych Małoletnich Ofiar Nazizmu. (PAP)nno/ mlu/ gma/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17