Kalendarz Rocznic 16 - 22 stycznia 2012

16 stycznia


-----------1826 - W Szostakowie w pow. brzeskim urodził się Romuald Traugutt, generał, dyktator Powstania Styczniowego.1891 - W Warszawie urodził się Tadeusz Kasprzycki, członek Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, dowódca 1 Kompanii Kadrowej, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej, gen. WP, ostatni minister spraw wojskowych II RP.1919 - Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i jednocześnie ministra spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu.1932 – Urodził się Henryk Wojnarowski, dyrygent, kierownik Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie, profesor warszawskiej Akademii Muzycznej. (80)1941 - W Krakowie urodziła się Ewa Demarczyk, piosenkarka.1942 - Początek deportacji z getta łódzkiego do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. (70)1942 – Z oddziału kobiecego na Pawiaku przy ul. Dzielnej w Warszawie uciekły trzy więźniarki polityczne: Ewa Dreżepolska, Zofia Przybytkowska i Teofila Ull. Była to jedyna w czasie niemieckiej okupacji udana ucieczka kobiet z tego więzienia. (70)1957 - W Siemianowicach Śląskich urodził się Krzysztof Globisz, aktor. (55)1961 - Do Polski powróciła z Kanady druga część bezcennych zbiorów wawelskich, wśród nich 132 arrasy i liczne militaria.1989 - W Warszawie rozpoczęła się druga część obrad X Plenum KC PZPR. Po burzliwych dyskusjach, dotyczących podjęcia rozmów z "Solidarnością", przyjęto uchwałę w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego.
17 stycznia


-----------1732 – W Wołczynie urodził się przyszły król Stanisław August Poniatowski. (280)1831 - Gen. Józef Chłopicki złożył rezygnację ze stanowiska dyktatora powstania.1842 – Urodził się Józef Sebastian Pelczar, biskup ordynariusz diecezji przemyskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, inicjator budowy Collegium Novum, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Kanonizowany w 2003 r. (170)1912 – W Korninie koło Kijowa urodził się Aleksander Sewruk, aktor. (100)1941 - W Warszawie zmarła Stanisława Wysocka, aktorka, reżyser i pedagog teatralny.1945 - Do zniszczonej Warszawy wkroczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego.1945 - Początek Marszów Śmierci - pierwsza grupa więźniów KL Auschwitz została ewakuowana do innych obozów.1945 - Rozwiązanie Szarych Szeregów.1946 - W Warszawie pod dyrekcją Arnolda Szyfmana rozpoczął działalność Teatr Polski.1946 - W Londynie pod przewodnictwem Jana Kwapińskiego utworzona została Rada Polskich Stronnictw Politycznych. W jej skład weszły: PPS, SP, SD, SN i SL "Wolność".1947 – Zakończyła działalność Krajowa Rada Narodowa, utworzona przez PPR w nocy z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 r. w Warszawie. (65)1947 – W Borzęcinie urodził się Józef Baran, poeta. (65)1950 - Decyzją ministra przemysłu ciężkiego utworzono Fabrykę Samochodów Osobowych FSO w Warszawie.1952 – W Warszawie urodził się Sławomir Kulpowicz, kompozytor, pianista. (60)1957 – Premiera filmu „Człowiek na torze” w reżyserii Andrzeja Munka. (55)1967 – W Ankarze zmarł Michał Sokolnicki, historyk, działacz PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej m.in. w Legionach Polskich, Naczelnym Komitecie Narodowym i Organizacji A. W okresie międzywojennym w dyplomacji. W latach 1936-1946 pełnił funkcję ambasadora RP w Turcji. (45)1976 - Sejm uchwalił nową ordynację wyborczą, zgodnie z którą jedynie Front Jedności Narodowej uprawniony był do ustalania list kandydatów na posłów i radnych rad narodowych.1976 - W Warszawie rozpoczął działalność Teatr na Woli.1980 - Powstała Komisja Helsińska KSS KOR. W jej skład weszli: Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski i Aniela Steinsbergowa.1982 – W Warszawie odbyło się pierwsze po ogłoszeniu stanu wojennego posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. (30)1982 – Stan wojenny: Polskie Radio wznowiło nadawanie II Programu. (30)1986 - W Warszawie rozpoczął obrady Światowy Kongres Intelektualistów "W obronie przyszłości pokoju".2004 – W Warszawie zmarł Czesław Niemen, piosenkarz, kompozytor, instrumentalista, a także plastyk.

18 stycznia


-----------1919 - W Paryżu z udziałem delegacji polskiej rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej.1926 - Pierwszy polski oddział przybył do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.1943 - W warszawskim getcie doszło do pierwszego zbrojnego wystąpienia, które było reakcją na rozpoczęcie przez Niemców kolejnej akcji wysiedleńczej.1946 - Zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor.1951 - Ogłoszono ustawę znoszącą święto 3 Maja oraz niektóre święta kościelne jako dni wolne od pracy.1956 - Urodził się Janusz Panasewicz, wokalista, autor tekstów, członek zespołu "Lady Pank".1957 – W warszawskiej Zachęcie otwarto wystawę prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. (55)2002 – W Szczecinie zmarła Helena Majdaniec, jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodzieżowych w latach 60. Szczyty popularności osiągnęła po nawiązaniu współpracy z Niebiesko-Czarnymi. (10)2006 - W Warszawie zmarł ksiądz Jan Twardowski, poeta.
19 stycznia


-----------1887 – W Krakowie urodził się Karol Stryjeński, architekt, grafik. Współorganizator i pierwszy dyrektor działającego od 1930 r. Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie. (125)1922 – W Gwoźdźcu koło Kołomyi urodził się Jerzy Kawalerowicz, reżyser. (90)1928 - Ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP o administracji państwowej - terytorium państwa podzielono na 16 województw i 227 powiatów.1932 – W Warszawie urodziła się Rena Rolska, piosenkarka, aktorka. (80)1942 - W Londynie podpisano umowę o przyszłej konfederacji polsko-czechosłowackiej. (70)1945 - Gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej.1945 - Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Krakowa.1945 - Powstało Centralne Biuro Kontroli Prasy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.1946 - W Warszawie w Sali "Romy" rozpoczął się Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego.1947 - Odbyły się sfałszowane przez komunistów wybory do Sejmu Ustawodawczego. (65)1947 – W Lipnie urodził się Leszek Balcerowicz, ekonomista, polityk. Wicepremier i minister finansów (1989-1991; 1997-2000), przewodniczący Unii Wolności (1995-2000). W latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego. (65)1952 – W Warszawie zmarł Jerzy Borejsza, działacz komunistyczny, po 1945 r. organizator prasy i wydawnictw. Redaktor naczelny organu PKWN „Rzeczpospolita” oraz „Odrodzenia”, założyciel i prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. (60)1967 – Przedstawienie „Halka” Stanisława Moniuszki zainaugurowało działalność Teatru Wielkiego w Łodzi. (45)
20 stycznia


-----------1612 – W Pradze zmarł cesarz Rudolf II Habsburg. (400)1826 - W Warszawie zmarł Stanisław Staszic, działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, geograf, geolog.1922 – W Warszawie urodził się Janusz Przymanowski, pisarz, publicysta, autor powieści dla młodzieży „Czterej pancerni i pies”. (90)1936 - W Warszawie urodziła się Barbara Rylska, aktora.1942 – Podczas konferencji w Wannsee pod Berlinem Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) przedstawił plan "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej" (Endloesung der Judenfrage), który dotyczył zagłady 11 milionów Żydów. (70)1945 - W Zakopanem na podstawie wyroku podziemnego sądu oddział AK powiesił Wacława Krzeptowskiego - szefa kolaboracyjnego Komitetu Góralskiego.1951 - W Kielcach funkcjonariusze UB aresztowali biskupa Czesława Kaczmarka, ordynariusza kieleckiego.1961 - W czasie obrad VII Plenum KC PZPR podjęto decyzję o wprowadzeniu ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego.1963 - W setną rocznicę wybuchu powstania styczniowego otwarto Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.1971 - Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, finansowanej ze składek społecznych.1982 - Rząd podjął decyzję o budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej w Żarnowcu. (30)1989 - W Warszawie zmarł Józef Cyrankiewicz - najdłużej urzędujący premier PRL, sprawujący swoją funkcję 21 lat. Był współodpowiedzialny za stalinowski terror, a także krwawe represje wobec protestujących robotników w 1956 r. i w 1970 r.2005 – W Warszawie zmarł Jan Nowak-Jeziorański, legendarny "kurier z Warszawy" i założyciel polskiej sekcji Radia Wolna Europa.
21 stycznia


-----------1871 - Walcząc po stronie Francji w wojnie z Prusami zginął gen. Józef Hauke-Bosak, generał, w czasie Powstania Styczniowego naczelnik sił zbrojnych województw krakowskiego i sandomierskiego.1874 – W Wierzchosławicach koło Tarnowa urodził się Wincenty Witos, przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP, jeden z przywódców Centrolewu, więzień brzeski.1882 – W Saint-Martin-Lautosque we Francji urodził się Włodzimierz Zagórski, szef sztabu Komendy Legionów Polskich (1914-1916), gen. WP. W czasie zamachu majowego stał po stronie rządu. Aresztowany 15 maja 1926 r. Po zwolnieniu z więzienia zaginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. (130)1901 - W Warszawie urodził się Janusz Meissner, pilot, pisarz, dziennikarz.1912 – W Chicago urodził się Alfred Szklarski, pisarz, autor m.in. cyklu przygodowych powieści dla młodzieży. (100)1927 – W Wilnie urodził się Tadeusz Łepkowski, historyk. (85)1931 - W Tomaszowie Mazowieckim urodził się Lechosław Goździk, I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie, legendarny przywódca strajków w październiku 1956 r.1937 – Premiera filmu „Pani minister tańczy” w reżyserii Juliusza Gardana. (75)1937 – W Łomży urodził się Zbigniew Bargielski, kompozytor, pedagog. (75)1939 – W Krakowie urodziła się Anna Polony, aktorka.1947 – W Tomaszowie Mazowieckim urodził się Bogusław Mec, piosenkarz, kompozytor. (65)1953 - W Krakowie rozpoczął się proces księży krakowskiej Kurii Metropolitalnej oskarżonych o szpiegostwo. Zapadły trzy wyroki śmierci i kary długoletniego więzienia.1981 - W Łodzi rozpoczął się strajk studentów, zakończony 17 lutego po rejestracji NZS.1989 - Na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie odnaleziono zwłoki ks. proboszcza Stefana Niedzielaka - związanego z opozycją, byłego kapelana WiN-u i kapelana Rodzin Katyńskich.2007 – W Fairfax w stanie Virginia zmarł Zdzisław Rurarz, były ambasador PRL w Japonii, który poprosił o azyl polityczny w USA po ogłoszeniu w Polsce w 1981 r. stanu wojennego. (5)
22 stycznia


-----------1863 - Wybuchło Powstanie Styczniowe. Komitet Centralny wydał manifest, w którym ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał" naród Polski, Litwy i Rusi" do walki.1921 - W Warszawie urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, podharcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej. Zginął w czasie Powstania Warszawskiego walcząc w szeregach batalionu "Parasol".1946 - Dekret Krajowej Rady Narodowej "o utworzeniu Najwyższego trybunału Narodowego dla sądzenia hitlerowskich zbrodniarzy wojennych i osób odpowiedzialnych za klęskę 1939 r.".1947 – Władze komunistyczne ogłosiły oficjalne, sfałszowane, wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego. (65)1957 – W Warszawie został uprowadzony, a następnie zamordowany, 16-letni Bohdan Piasecki, syn przewodniczącego PAX-u Bolesława Piaseckiego. Motywy zabójstwa do dziś nie zostały wyjaśnione, wiele wskazuje jednak na to, że miało ono charakter polityczny. (55)1962 – W Kaletach urodził się Piotr Polk, aktor. (50)1971 - W Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego rozpoczął się strajk okupacyjny.1983 - TKK NSZZ "Solidarność" wydała oświadczenie programowe "+Solidarność+ dziś".(PAP)mjs/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17