Wydarzyło się 5 kwietnia

5 kwietnia

W 1883 roku profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, jako pierwsi na świecie dokonali skroplenia tlenu. Temperatura wrzenia tlenu, czyli temperatura przy której zamienia się z cieczy w gaz, wynosi -182°C, co oznacza, że w zakresie temperatur pozalobaratoryjnych tlen pozostaje gazem. Tlen w postaci ciekłej jest w wielu przypadkach wygodną formą przechowywania i transportu tlenu, jest powszechnie stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego na statkach kosmicznych, zazwyczaj w połączeniu z ciekłym wodorem lub naftą.5 kwietnia

W 1764 roku pralament brytyjski uchwalił "Ustawę o cukrze" (ang. Sugar Act), która zmniejszyła podatek z 9 do 3 pensów za każdy galon melasy importowanej na kontynent amerykański z niebrytyjskich wysp cukrowych. Ponieważ powszechną praktyką był przemyt melasy z brytyjskiej Jamajki w cenie 1 pensa za galon - realnie "Ustawa o cukrze" podnosiła podatek o 2 pensy za galon, a nie jak się mogło wydawać - obniżyła go o 6 pensów za galon. Sugar Act był jedną z wielu ustaw, które doprowadziły do rewolucji północnoamerykańskich kolonii.Podziel się: