Szczecin: wystawa Związku Osób Represjonowanych Politycznie

Wystawa stanęła na dziedzińcu przed magistratem.Pochodzące z prywatnych archiwów fotografie przedstawiają przymusowo zatrudnionych z kopalni węgla, rud uranu, w kamieniołomach, hutach i innych "wielkich budowach "socjalizmu. Zdjęcia dokumentują ludzi przy pracy oraz w czasie od niej wolnym. Większość była robiona z ukrycia.Wystawę przygotował Związek Osób Represjonowanych Politycznie Bataliony Robocze.Organizacja ta, która ma główną siedzibę w Szczecinie, to zrzeszenie osób, które w latach 1946-1959 odbywały zasadniczą służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim i były zesłane do Batalionów Roboczych.W latach 1949-1956 władze państwowe utworzyły tzw. bataliony robocze, które miały być "szkołą wychowania przez pracę" dla ludzi "obcych klasowo, politycznie niepewnych i zdemoralizowanych". Ludzie ci nie byli wcielani do jednostek wojskowych w celu odbycia służby, lecz odbywali zastępczą służbę wojskową w batalionach roboczych.Podstawą kwalifikowania poborowych do tego typu jednostek były m.in. pochodzenie społeczne, oblicze polityczne, przeszłość polityczna, opinia miejscowej bezpieki i narodowość. Warunki pracy i warunki bytowe żołnierzy-górników były katastrofalne.Ogółem do tych batalionów wcielonych zostało 200 tys. poborowych. Wykonywali tam najcięższe prace. Wielu z nich zginęło, wielu uległo ciężkim wypadkom.Do Batalionów czy Wojskowego Korpusu Górniczego, będących w rzeczywistości obozami pracy niewolniczej, trafiali młodzi ludzie walczący wcześniej w szeregach m.in. Armii Krajowej, organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), siłach zbrojnych na Zachodzie czy też synowie chłopów, związanych z ruchem niepodległościowym z czasów okupacji niemieckiej.W budynku obecnej Filharmonii Szczecińskiej, obok szczecińskiego magistratu, mieściła się Rejonowa Komisja Uzupełnień czyli komisja poborowa, skąd w latach 1949-56 do przymusowej pracy skierowano blisko 22 tys. osób.Byli przymusowi robotnicy od lat zabiegają o odszkodowania. Przysługują one tylko żołnierzom przymusowo zatrudnianym w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. (PAP)epr/ hes/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17