Prof. Jerzy Strzelczyk odebrał nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego

"W naukowych dociekaniach Jerzego Strzelczyka pierwsza piastowska monarchia, jej najstarsi przedstawiciele i jej wielkopolskie centrum stają się cząstką dziejów powszechnych. Owo wprzęgnięcie ojczystych i lokalnych dziejów w szerszy europejski kontekst historyczny oraz niestrudzona popularyzacja wiedzy o naszej najdawniejszej przeszłości są wielką i trwałą zasługą profesora Jerzego Strzelczyka" - napisała w uzasadnieniu Kapituła nagrody.Nagrodę, statuetkę, wręczył fundator nagrody Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak."Jestem zaszczycony nagrodą, wręczanym w miejscu magicznym dla początków państwa Polan. Nigdzie zabytki z tego okresu dziejów Polski nie są tak dobrze zachowane. Musimy propagować swoje dzieje zwłaszcza w czasach globalizacji. Wiedza o własnej historii jest potrzebna każdemu narodowi" - powiedział PAP laureat nagrody.Profesor dr hab. Jerzy Strzelczyk urodził się w 1941 r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doktorat uzyskał w 1968 r. (promotor profesor Gerard Labuda), a habilitację w 1975 r. (na podstawie rozprawy "Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu"). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984 r., a profesora zwyczajnego w roku 1990. Laureat jest autorem ponad tysiąca publikacji i 25 książek naukowych, poświęconych czasom średniowiecza i początkom Państwa Polskiego.Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest honorową, przyznawaną raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.Nagrodę ustanowiono w 2009 roku, pierwszym laureatem został poznański historyk prof. Gerard Labuda, drugim archeolog prof. Zofia Kurnatowska.Laureata wyłania Kapituła Nagrody, w której z urzędu znajdują się arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.Ostrów Lednicki leży na wyspie Jeziora Lednica. W X wieku powstał tam - tuż obok ważnego, strategiczno-handlowego traktu lądowego oraz wodnego - wczesnośredniowieczny gród związany z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej, Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym.Około połowy X w. na wyspie wybudowano fortyfikację grodową zajmującą południową część wyspy, wewnątrz której zbudowano dwie budowle kamienne: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą i kościół.(PAP)kpr/ ls/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17