Polacy odkryli na Krymie wczesnochrześcijański kościół

Biernacki jest kierownikiem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Tegoroczny, piętnasty już sezon wykopalisk polsko-ukraińskiego zespołu w Chersonezie Taurydzkim odbył się w lipcu i sierpniu. Na konstrukcje natrafiono w związku z badaniami centralnej części antycznego miasta.Wykopaliska poprzedziły wykonane w poprzednich latach wielokierunkowe i interdyscyplinarne studia archiwalne i biblioteczne, analizy topografii terenu, zdjęć lotniczych i satelitarnych, archiwalnych rzutów poziomych i planów antycznego miasta oraz raportów z badań wykopaliskowych prowadzonych od końca XIX do początków XXI wieku.Istotną rolę odegrały także studia porównawcze z innymi miastami antycznymi i bizantyjskim występującymi w basenie Morza Czarnego oraz na obszarze Azji Mniejszej.Nieoczekiwanie archeolodzy natrafili w południowo-zachodniej części kwartału XLV na kościół, choć spodziewali się tam odnaleźć pozostałości antycznej agory i monumentalnych budowli użyteczności publicznej.„W świetle dotychczasowych badań można stwierdzić, że jest to trójnawowa, jednoabsydowa bazylika z narteksem (przedsionkiem – przyp. PAP) o wymiarach 25,81 m x 19,60 m. Świątynia funkcjonowała aż do końca XIII wieku, a być nawet może pierwszej połowy XIV wieku” – wyjaśnia dr Biernacki.Zdaniem archeologów fakt wzniesienia bazyliki wczesnochrześcijańskiej w tym miejscu wydaje się pośrednio potwierdzać tezę o możliwości istnienia wcześniej w tym miejscu antycznej agory Chersonezu Taurydzkiego.„Na terenach miast antycznych, w okresie wczesnobizantyjskim nowo wznoszone kościoły z racji ich wielkości, znaczenia i funkcji lokowano często w miejscach otwartych, o niezbyt zagęszczonej i skomplikowanej zabudowie, a jednocześnie ważnych dla miasta i jego mieszkańców, jakimi były właśnie agory” – dodaje kierownik misji.Ciekawostkę stanowi fakt, że odkryte fragmenty monolitycznych trzonów marmurowych kolumn z krzyżami i kapitel joński z impostem oraz fragmenty dekorowanych płyt z przegród międzynawowych wykonano z marmuru sprowadzanego z wyspy Proconessus (obecnie wyspa Marmara na Morzu Marmara).Bezpośrednio po północnej stronie centralnej absydy kościoła zachowała się bizantyjska kaplica grobowa z kamienną posadzką. W jej absydzie natrafiono na fragment trzonu kolumny, który stanowił podstawę pod mensę ołtarzową. We wnętrzu kaplicy archeolodzy natknęli się na dwa grobowce nakryte kamiennymi płytami.„W południowym z grobów znajdowały się kości blisko 100 zmarłych pochowanych tu w okresie od pierwszej połowy X wieku do końca XIII wieku. Obecnie prowadzimy intensywne studyjne prace antropologiczne nad tymi szczątkami” – mówi dr Biernacki.W trakcie badań badacze odkryli wiele przedmiotów użytku codziennego pochodzących z okresu rzymskiego i bizantyjskiego. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć wczesnobizantyjską gemmę magiczną (kamień zdobiony reliefem wklęsłym), glinianą glazurowaną bizantyjską lampę oliwną, bogato ornamentowane szklane bizantyjskie bransolety, dwie złote aplikacje do naszywania na odzież, 52 rzymskie i bizantyjskie monety wykonane z brązu oraz bogaty zestaw naczyń ceramicznych pochodzących z okresu bizantyjskiego.Tegoroczna polsko-ukraińska kampania naukowo-badawcza odbyła się w ramach wieloletniej międzynarodowej umowy o współpracy naukowej, zawartej między Narodowym Rezerwatem „Chersones Tavriceskij” w Sewastopolu na Ukrainie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze strony ukraińskiej kierownikiem prac jest dr Elena Klenina. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wsparł go dyrektor sewastopolskiej filii Państwowego Saratowskiego Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu.(PAP)szz/ agt/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17