Śląscy radni uczcili postać Józefa Kiedronia w 80. rocznicę śmierci

Oświadczenie w sprawie uczczenia zmarłego 25 stycznia 1932 r. Kiedronia radni przyjęli poprzez aklamację podczas uroczystej części poniedziałkowej sesji sejmiku. Wcześniej laudację wygłosił prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Józef Szymeczek.Jak przypomniał Szymeczek, Kiedroń urodził się w 1879 r. w rodzinie chłopskiej na Zaolziu. Po śmierci rodziców w wieku 13 lat przerwał naukę w gimnazjum i podjął pracę w kopalni, by zarobić na utrzymanie i naukę. Po zdanej z wyróżnieniem maturze studiował na Akademii Górniczej w austriackim Leoben.Po studiach w 1902 r. zaczął pracę jako inżynier, a potem kierownik w kopalniach „Eleonora” i „Bettina” w Dąbrowie Cieszyńskiej oraz „Karolina” w Morawskiej Ostrawie. Ożenił się z młodą wdową Zofią Kirkor z domu Grabską. Działał w Macierzy Szkolnej, przyczyniając się m.in. do założenia szkoły górniczej w Dąbrowie i kilku szkół ludowych, wśród nich pierwszego polskiego gimnazjum w Orłowej. Wykładał w szkole górniczej, wiele publikował w polskiej prasie, w szczególności w „Dzienniku Cieszyńskim”. Upominał się o prawa polskich pracowników w Związku Górników i Hutników Polskich w Austrii.Działał w organizacjach narodowych i edukacyjnych. Znalazł się m.in. wśród członków Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego, był autorem odezwy o przyłączeniu Śląska Cieszyńskiego do Polski. W okresie wojny polsko-czeskiej w 1919 r. był więziony. Na jednym z frontów I wojny stracił jednego z synów. Po podziale Śląska Cieszyńskiego, jego rodzinne strony znalazły się po czeskiej stronie.W tym czasie pełnił m.in. funkcję przedstawiciela Rządu Polskiego w Komisji Alianckiej. W 1920 r. wziął udział w Bitwie Warszawskiej. Objął też stanowisko w Dyrekcji Głównej Państwowych Zakładów Górniczo-Hutniczych w Warszawie. Bronił polskich i śląskich interesów na konferencji międzynarodowej w Spa. Uczestniczył też w pracach polskiego Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu.W 1922 r. został dyrektorem Departamentu do Spraw Śląskich w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w kolejnym roku - ministrem przemysłu i handlu w rządzie kierowanym przez jego szwagra Władysława Grabskiego. Z inicjatywy Kiedronia doszło do zawarciu wielu kontraktów oraz do podpisania umowy kredytowej w sprawie budowy nowego portu Gdynia. Działał na rzecz budowy magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia.Po rozwiązaniu rządu Grabskiego trafił do Siemianowic, gdzie doprowadził m.in. do powstania polskiej spółki Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewska i Laura w Katowicach, która przejęła majątek koncernu w granicach Polski. Utworzył też i kierował przedwojennym Syndykatem Polskich Hut Żelaznych w Katowicach (w którego siedzibie mieści się obecnie m.in. katowicka redakcja PAP).Kiedroń zmarł - prawdopodobnie na raka - w Berlinie w 1932 r.; spoczął na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.„Józef Kiedroń - pierwszy minister ze Śląska Cieszyńskiego w rządzie polskim, wielki działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim, Zaolziu i Górnym Śląsku, uczestnik Bitwy Warszawskiej i III Powstania Śląskiego - może być uznany za jedną z najwybitniejszych postaci, jaką wydał w swej historii Śląsk, a jego absolutne oddanie pracy może być dla nas wzorem w XXI wieku” – zaakcentował Szymeczek.Jednym z inicjatorów uhonorowania Józefa Kiedronia i przybliżenia jego dokonań mieszkańcom regionu był radny sejmiku Janusz Buzek (PO). Podczas poniedziałkowej sesji mówił m.in. o prezentowanej przez Kiedronia „postawie wdzięczności” i „poczuciu odpowiedzialności”. Za uhonorowanie jego postaci podziękowała - występując w stroju cieszyńskim - autorka opracowania o Kiedroniu Władysława Magiera.(PAP)mtb/ hes/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17