Komisja finansów za zwiększeniem wydatków na muzeum Piłsudskiego

Marcin Święcicki z PO powiedział, że powstające Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zwiększa zatrudnienie. "Chodzi w tej poprawce o wyjęcie spod limitu wynagrodzeń (resortu kultury - PAP) kwoty 2 mln 300 tys. zł, co razem z kwotą tegoroczną 700 tys. zł stworzy możliwość wykorzystania (...) kwoty 3 mln zł na wynagrodzenia dla nowopowstającej załogi tego muzeum" - tłumaczył Święcicki.Resort finansów nie zgłosił zastrzeżeń do takiego rozwiązania.Pozytywną opinię komisji uzyskała także jedna poprawka redakcyjna zgłoszona do projektu przez Krystynę Skowrońską z PO.Natomiast komisja opowiedziała się za odrzuceniem wszystkich 21 poprawek zgłoszonych przez opozycję, w tym wniosku Jacka Boguckiego z SP, który domagał się odrzucenia projektu.Klub PiS sprzeciwiał się m.in. przyjętemu przez rząd w projekcie przedłużeniu ograniczeń VAT przy zakupie samochodów z kratką i przy zakupie paliwa do takich aut.Inna poprawka PiS dotyczyła sfinansowania z Funduszu Pracy wydatków na staże i szkolenia lekarskie (ponad 835 mln zł). "Jesteśmy przeciwni takiej formie zubożania Funduszu Pracy" - tłumaczył Henryk Kowalczyk z PiS.Kolejna poprawka (zgłoszona przez PiS i SLD) miała skreślić przepis, który pozwala finansować przygotowania polskiej kadry olimpijskiej z pieniędzy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zdaniem Elżbiety Rafalskiej z PiS finansowanie sportu wyczynowego z funduszu przeznaczonego na wspieranie sportu masowego jest niebezpiecznym precedensem. "Nie może być tak, że kosztem dzieci i młodzieży będzie finansowane w Polsce przygotowanie do nawet tak szczytnej, największej imprezy sportowej, jaką jest Soczi (tu ma odbyć się najbliższa olimpiada zimowa w 2014 r. - PAP)" - mówiła.Inna poprawka przewidywała skreślenie regulacji, która pozwala sfinansować polską składkę związaną z członkostwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (25 mln zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Zarówno posłowie PiS, jak i SLD domagali się skreślenia przepisu, który przewiduje zamrożenie funduszu socjalnego nauczycieli. "Jesteśmy przeciw zamrażaniu funduszu socjalnego, który służy najbiedniejszym" - mówił Kowalczyk. Natomiast poprawki zgłoszone przez lewicę miały na celu odmrożenie środków na świadczenia socjalne niektórych grup zawodowych.Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje zamrożenie funduszu wynagrodzeń w 2013 r. (z pewnymi wyjątkami, np. dla służb mundurowych, czy pracowników szkół wyższych), zamrożona ma być też tzw. kwota bazowa dla urzędników zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej, czy maksymalne wysokości wynagrodzeń pracowników wynagradzanych według tzw. ustawy kominowej. Zamrożone będą także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Zakłada także włączenie do wyrobów opodatkowanych akcyzą suszu tytoniowego oraz obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby niskoalkoholowe, np. cydr, którego - zdaniem MF - produkcja jest nieopłacalna właśnie z powodu wysokiego podatku. Planowana jest też podwyżka o ok. 5 proc. akcyzy na papierosy, co przełoży się na wzrost cen o ok. 68 gr za paczkę.MF proponuje ponadto, by do końca 2013 r. obowiązywały ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. Zakłada także zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego 165 mln zł, co ma pozwolić na sfinansowanie planów remontowych dróg krajowych w 2013 roku.Wśród zmian przewidzianych w projekcie znajdują się także przepisy mające umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi.Planowane są także zmiany rozszerzające zakres danych uzyskiwanych przez resort finansów na temat finansów samorządów oraz usprawniające proces ich przekazywania. Zgodnie z uzasadnieniem rządu do projektu, regulacja ta ma umożliwić ministerstwu otrzymywanie informacji o prognozowanych danych jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie elektronicznej, przewiduje też wprowadzenie jednolitego wzoru wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. (PAP)mmu/ amac/
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17